• Osteopatia

    Osteopatia

    Connectar el cos
    amb la seva essència

Osteopatia Neurosensorial

L’Osteopatia Neurosensorial és el nom que jo l’hi poso a la integració practica dels meus estudis PNS (Posturoterapia Neuro Sensorial) i Osteopatia, entre altres. Mitjançant una teràpia manual informacional podem donar un estímul en un punt concret del cos per restablir l’equilibri i la funció d`aquest.

El cos dona resposta i es produeix una regulació del to muscular, en la majoria dels casos gairebé immediata. El més important serà realitzar un bon estudi postural, per anar a l’origen del desequilibri i no al símptoma.

Com a fisioterapeuta integratiu un cop evidenciat l’origen del desequilibri, utilitzo la PNS i ho complemento amb la tècnica d`osteopatia més adequada, cranial, visceral o estructural, establint un diàleg amb el cos i valorant que dóna més resposta en el teixit. És important personalitzar el tractament en cada cas, ja que el cos té una memòria i cada persona una vivència diferent.

Osteo Neurosensorial4
Osteo Neurosensorial5
Osteo Neurosensorial6
Osteo Neurosensorial7

La postura

Parlar de la postura és parlar de moviment i el moviment és vida

La Postura és un equilibri oscil·latori continu que ens permet adaptar-nos l’entorn on vivim. No parlarem d’equilibri sinó d’estabilitat, que serà la capacitat de recuperar l’equilibri quan es perd. Como una paradoxa, igual que en la vida, ens equilibrem amb el desequilibri, quan caus et fas més fort.

Les emocions són fluctuants, no són lineals i la postura ho reflexa a través de l’estat del to muscular. La regulació del to muscular és inconscient i sovint no hi prestem atenció fins que apareix el dolor. Tot el que vivim, la nostra activitat, les relacions familiars, les relacions socials, el que descansem o deixem de descansar, el que mengem, etc. va deixant empremta en el nostre cos i es pot llegir en la nostra postura.

Estudi postural

Mitjançant la plataforma de pressions, podem fer una anàlisis de la petjada, la postura, de l’estat del tó muscular i obtenir una visió general del Sistema nerviós. L’estudi de la postura amb làser ens permet objectivar les asimetries que es presenten sobre la postura anatòmica.

Tests posturals

Durant l’estudi es faran una bateria de tests posturals ( Romberg, Madox, Messerman, Posturodinàmics, etc.) per avaluar el captor postural més afectat. Sabem que la postura és regulada pel tó muscular i ho fa d’acord la informació que arriba al SNC ( Sistema Nerviós Central) dels diferents captors interns (sistema visceral, sistema neuromuscular, emocions) i externs ( peus, ulls, boca i oïda, pell).

La desregulació d’aquests captors produeix canvis en el to muscular generant adaptacions posturals per tal de mantenir la visió horitzontal.

Un cop realitzat l’estudi, realitzem Test Neurosensorials en llitera, on a través d’una pressió als peus demano al pacient determinats moviments per posar en tensió les principals cadenes musculars i centres neurovegetatius, aconseguint així evidenciar diferents disfuncions ja siguin: musculars, articulars, viscerals, discals, neurals, vasculars o neurovegetatives. Gràcies a aquests tests sovint aconseguim anar a l ́origen de la disfunció que ha causat el símptoma.

L’estudi ens servirà per avaluar si el moviment és funcional/fisiològic o no i per saber si la disfunció serà
local (d’un segment del cos), lateral (de tot un costat) general (de tots el cos) o propioceptiva (en diferents
segments). Podrem avaluar els canvis durant el tractament i establir una pauta de tractament personalitzada, ja sigui amb el tractament d’osteopatia neurosensorial o mitjançant estímuls posturals als peus (plantilles posturals) a la boca (Alph) o als ulls ( teràpia visual).

Plantilles posturals

Les plantilles posturals són unes plantilles molt fines i flexibles adaptables a qualsevol classe de calçat i ens permeten introduir uns elements que oscil·len d`1 a 3 mil·límetres de gruix. Els elements es fusionen amb la plantilla en la zona més adequada, facilitant un estímul constant de regulació del to muscular que ajudarà a la reprogramació neuromotriu de la postura. (Veure vídeo).

Osteo Plantilles3
Osteo Plantilles2
Osteo Plantilles1

Adaptacions posturals

Al llarg de la vida, el cos va fent adaptacions posturals per mantenir l’estabilitat i l’equilibri físic i emocional. Els 3 primers anys de vida és on es presenten més adaptacions, sobretot en l’àmbit del sistema nerviós. Es poden produir per un trauma físic o emocional, visceral o muscular i van generant restriccions de moviment.

Quan el cos no pot generar més adaptacions, es produeix un bloqueig del moviment fisiològic funcional i apareix el dolor, però aquest només serà el senyal d’alarma o punta de l’iceberg d’un desequilibri que sovint va començar fa molt de temps.

Tractament amb nens

Amb la fusió dels meus estudis en Osteopatia Pediàtrica, de PNS i altres formacions, realitzo un tractament de fisioteràpia integratiu per a nadons i per nens. Aquí l’escolta del cos és molt més important, quan els nens són tan petits que no poden parlar o quan no saben expressar que és el que els hi està passant. Per exemple un Còlic pot tenir una causa estructural per compressió d’un nervi cranial en el moment del part o una compressió del sacre, pot tenir una causa visceral i/o emocional o bé estar relacionada amb una intolerància alimentaria; i en cada cas el tractament serà diferent.

Sobretot en nens el tractament per retornar la funcionalitat del moviment del cos i regular el seu to muscular, és vital perquè permet un creixement més equilibrat i homogeni, alliberant tensions i adaptacions posturals que condicionarien el seu creixement. Podem veure respostes neurovegetatives immediates i sovint veiem signes de relaxació al moment. Podem observar al Vídeo “Postura, Moviment i Vida” com després de tractar un punt, la Jana es frega els ulls de manera automàtica.

Osteo Adaptacions1
Osteo Adaptacions2

Tractament familiar

Per realitzar un tractament integral dels nens, caldria tractar els pares també, ja que els seus conflictes moltes vegades són fruit de les nostres tensions “som com un mirall per a ells”. És per això que sovint realitzo un test amb mare i/o pare si és possible durant el tractament amb el nen, per veure si el vincle és bo o hi ha algun conflicte que pugui estar influenciant el problema del nen.

Amb els tractaments en família, aconseguim millorar el vincle familiar i solucionar possibles conflictes mare/fill, filla o pare /fill, filla. Oferim també aquest tractament integrant en una sessió amb diversos terapeutes alhora el qual a vegades es pot mostrar més resolutiu.

  • “La postura és un sistema minimalista on petits estímuls
    són els que generen grans canvis”

PNS

Tot i la sotilesa del tractament posturo neurosensorial, es poden generar grans canvis sense la necessitat d’utilitzar grans manipulacions estructurals, sempre que tractem l’origen i no el símptoma.

PNIE

La PNIE ens descobreix la relació entre el cos i la ment. Com el que fem, pensem i mengem afecta l’eix psico-neuro-inmuno-endocrí, que ens ajuda a mantenir l’homeòstasi.

Amb tota la meva formació, on he après més és amb el tracte als pacients. Ells m’han ensenyat que la recuperació de cada persona depèn en gran part de com està vivint aquest moment. La meva funció és saber entendre el seu cos.

En la postura es reflecteix tot el que vivim. Quan el to muscular es veu alterat i el moviment fisiològic bloquejat, el meu objectiu és restaurar l’equilibri, donant vida i moviment als teixits que no en tenen.

*(l’estudi es realitza en roba interior i/o roba còmoda per poder veure l’alineació de l`esquena).

*(Una sessió té una durada de +- 45’ i Un tractament complet constaria entre 3, 6 o 10 sessions segons el cas.
Posteriorment es recomana una revisió semestral o anual).


“Les meves mans escolten el teu cos i ell em parla de tu.”