• Psicologia

    Psicologia

    Una oportunitat d’aprenentatge

Des de la perspectiva psicològica, comptem amb un equip de col·laboradors que engloba diferents modalitats, utilitzant un enfocament psico-dinàmic i integrador dels diferents nivells: afectiu, conductual, cognitiu, fisiològic i espiritual.

La relació terapèutica s’adreça a l’acompanyament, per ajudar a la persona a descobrir les seves necessitats i gestionar-les de manera eficient per resoldre els seus problemes o conflictes.

Tenim en compte els processos informacionals i energètics del nostre entorn i les seves influències, des d’una consciència social i transpersonal. El nostre objectiu principal és el d’aconseguir una resolució del conflicte entenent la crisi com una oportunitat d’aprenentatge.