Star of Bethlehem

És una flor que ajuda aquelles persones que han patit un xoc i necessiten trobar consol i refugi, encara que de vegades es resisteixen i parlen com si no els estes succeint a elles. La flor també ajuda quan circumstàncies de qualsevol moment de la vida han deixat una ferida o algun trauma.

 • Vivència: Trauma, xoc.
 • Pensament: No pot ser, no està passant…
 • Aporta: Consol. Superació de traumes.
 • Valor: La superació.

Sweet chestnut

És una flor que ajuda aquelles persones que viuen circumstancies molt doloroses o traumàtiques i senten que no hi pot haver res pitjor. És la flor per aquells moments que acompanyen fets que causen un daltabaix a la vida i ja res no torna a ser com era.

 • Vivència: Dolor d’ànima, destrucció, desesperació.
 • Pensament: És el pitjor moment de la meva vida
 • Aporta: Comprensió, consol, tendresa, serenitat.
 • Valor: La serenitat.

Vervain

És una flor que ajuda aquelles persones que s’enfaden si no poden convèncer els altres i implicar-los en els projectes propis. Els costa ser tolerants i respectuosos cap als altres. La flor també ajuda a ser realistes en els nostres projectes, a “posar els peus a la terra”. Alleuja el sofriment de no poder convèncer els altres i de no poder implicar-los.

 • Vivència: Idealització. inflamació. poca tolerància envers els projectes aliens.
 • Pensament: La meva opció és la millor.
 • Aporta: Tolerància. calma.
 • Valor: Respecte.

Vine

És una flor que ajuda aquelles persones que tenint capacitat suficient per a guiar i aconduir als altres amb fermesa i altruisme, es tornen excessivament egoistes i autoritàries, perdent el sentit del respecte i la tolerància. Ajuda a reconduir la figura de l’autoritat deixant de banda el fanatisme i la intolerància.

 • Vivència: Autoritat. Dirigent.
 • Pensament: S’ha de fer com jo dic.
 • Aporta: Respecte pels altres.
 • Valor: El respecte.

Walnut

És una flor que ajuda aquelles persones que viuen o necessiten fer un canvi a la seva vida. És una facilitadora per l’adaptació a les noves circumstancies, alliberant-nos dels lligams i de les velles idees fixes que dificulten el procés. El seu ajut ens ofereix renovació, despreocupació i coratge per començar de nou.

 • Vivència: Dificultat per adaptar-se als canvis.
 • Pensament: Vull que tot quedi igual. Uf! ara canviar…
 • Aporta: Adaptació. renovació. Superació. Evolució. Protecció.
 • Valor: L’adaptació.