Aprofundiment en Kinesiologia Holística

Continguts:

  • Adaptacions: Aïllament
  • Segments y cuirasses segons Wilhelm Reich: Relació amb òrgans i sistemes. Integració en el protocol de kinesiologia
  • Hologrames i punts tensionales.Abordatge.                      
  • Focus interferents: Geopaties, amalgames, antenes,Camp Subtil.

Modalitat: presencial

Duració: 12 hores

Dates: Pendent de programar

Horari: de 16 a 20h

Preu: