Empresa des dels peus

Els peus són el nostre contacte més directe amb la terra, les nostres arrels,  una comunicació entre nosaltres i l’entorn.

Els peus i la postura estan íntimament relacionats i expressen el nostre equilibri en totes les seves dimensions. Ells expressen una imatge exacte de com es troba el nostre cos.

 “L’empresa des dels peus” és un taller basat en les teories dels microsistemes corporals, que sostenen l’existència de relacions i correlacions entre petites àrees del cos anomenades zones reflexes, i zones allunyades d’aquest. Així, les zones reflexes dels peus es presenten com una projecció de tot el cos, i a través del massatge o auto massatge de les zones reflexes dels peus, podem alliberar els nusos d’estrès del cos i recuperar el nostre benestar.

Objectius

  • Conèixer de forma general les zones reflexes dels peus
  • Identificar l’estrès i les zones de sobrecàrrega del cos
  • Aprendre maniobres senzilles d’autotractament per alliberar l’estrès
  • Despertar la consciència corporal i millorar la qualitat de vida
  • Obrir la ment a propostes innovadores poc convencionals

Metodologia

Es tracta d’un taller eminentment pràctic, amb una metodologia vivencial i participativa. Un aprenentatge que permet obtenir benestar i alegria.

Continguts

  1. Teories de microsistemes: origen i evolució
  2. Peu i postura: Bloquejos corporals i nusos d’estrès
  3. Mapa de les zones reflexes dels peus
  4. Maniobres alliberadores i tècnica d’aplicació. Autotractament

Hores i pressupost

  • 8 hores presencials

Participants

Grups de 8/10/20 persones.