DIPLOMA EN REFLEXOTERÀPIA PODAL INTEGRATIVA

JUSTIFICACIÓ

Actualment, la Reflexoteràpia podal és una de les modalitats utilitzada amb freqüència en diversos països d’Europa i Amèrica. És una modalitat holística no invasiva i sense efectes adversos reportats i que pot promoure el benestar i la CV en adults amb dolències cròniques. Existeix evidència que una sèrie de tractaments ofereixen una oportunitat per  profunditzar en la relació terapèutica. Addicionalment als beneficis acumulats poden actuar, enfortint el sentit de l’autoestima i desenvolupant una resiliència emocional i física.

Les investigacions han demostrat en repetides ocasions que tenen un efecte positiu en la qualitat de vida, l’estrès, l’ansietat i el dolor, i la seva aplicació s’ha mostrat eficaç en la millora de diferents problemes de salut, sobretot en el recolzament dels processos del càncer. Existeix certa evidència estadísticament significativa que aquesta modalitat millora el benestar i la qualitat de vida en els adults que viuen amb dolències cròniques, aportant múltiples beneficis. Es pot aplicar tant a la població infantil com a adults i en els diferents moments de la vida. És un excel·lent recurs per a mantenir-se saludable.

Lee et al., en una revisió sistemàtica i meta-anàlisis realitzada en quaranta-quatre estudis, conclou que la Reflexoteràpia podal és una intervenció útil para alleugerir la fatiga i per a promoure la son, mostrant-se efectiva en l’insomni. 

¿QUÉ ET POT APORTAR?


El Diploma en reflexoteràpia podal integrativa t’aporta una formació avançada i innovadora de caràcter teòric i pràctic basat en l’experiència de més de 20 anys de pràctica clínica integrativa. Incorpora entre els seus docents, professionals de la salut de distintes disciplines que l’aporta una visió integradora i multidisciplinar de las zones reflexes del cos, la salut i els cuidatges.

Afavoreix i promou la investigació, donant resposta al desenvolupament professional en l’àmbit d’aquesta  modalitat, la qual ocupa un paper primordial en les noves demandes de salut de la població. La metodologia que apliquem integra coneixements d’altres modalitats i les seves correlacions amb les zones reflexes, el que ens permet obtenir una mirada més global i holística de l’ésser humà. La seva aplicació afavoreix el benestar i una millor qualitat de vida en totes les seves dimensions biològiques, psicològiques, emocionals, espirituals i socials.

Als professionals que no l’apliquen en la seva consulta convencional, conèixer les zones reflexes dels peus i la seva relació amb les nostres vivències i emocions, els pot oferir una informació complementària que els apropi a l’origen del problema.

Dirigit a: personal sanitari

Directora del diploma: Neus Esmel

Modalitat Presencial

Horari: Pendent de confirmar

 • Dissabtes
 • Divendres

Preu:

Lloc: Tarragona

DOCENTS

Eudald Tomás, Beatriz Daza, Teresa Montaner, Abigail Aguilar, Yolanda Aparicio i Neus Esmel.

RESULTATS D’APRENENTATGE

 • Aplicar la tècnica correctament.
 • Identificar les necessitats de cada persona i aplicar el tractament convenient
 • Identificar les característiques dels teixits i correlacionar els seus significats
 • Aplicar una tècnica amb una mirada holística i respectuosa.
 • Promoure activament el benestar i la qualitat de vida des d’un marc de seguretat
 • Establir una comunicació efectiva amb el client/pacient
 • Aplicar adequadament les habilitats pràctiques i de relació
 • Identificar els diferents camps d’aplicació
 • Desenvolupar funcions d’educació per a la salut per als diferents professionals i actuar com agent de canvi social

COMPETÈNCIES

 • Conèixer la morfologia del peu i les seves relacions amb les zones reflexes.
 • Identificar i localitzar les línies divisòries del cos en els peus segons els diferents autors.
 • Identificar i localitzar les zones reflexes dels diferents òrgans i sistemes segons mapa zonal d’aprenentatge
 • Aplicar correctament la tècnica de tractament
 • Realitzar una valoració general de les zones reflexes dels peus i la seva correlació amb l’exploració visual i tàctil, saber relacionar les zones simptomàtiques i causals i realitzar la corresponent lectura somatoemocional
 • Crear un protocol d’aplicació adequat al problema